top of page

PAPAZ RİTÜELİ NASIL YAPILIR

Papaz Ritüeli Ne İşe Yarar? Papaz Ritüeli Nasıl Yapılır?

Papaz ritüeli, kadim ritüel kitaplarında önemli bir yer tutmaktadır ve özellikle Anadolu’nun taşra kasabalarında çok eski yıllarda yaşamını sürdüren ilk Hristiyan kavimlerden yayılmıştır. Günümüze kadar uzanan papaz ritüeli kara ritüeller arasında yer almakla birlikte, en çok korkulan ve etkisinin en pis şekilde ortaya çıktığı kapsamlı ritüel ritüellerinden biridir. Erken dönem Hristiyanlık üzerinde etkilerini gösterdikten sonra, toplumdan gizlenen bu kara ritüel, yapılması zor olduğu gibi bozulması da epey zorlayıcı kara

ritüellerdendir.  

bottom of page